ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com

 Моля, прочетете този документ внимателно. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които V-MAX Инженеринг ЕООД, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com (за краткост наричан в текста Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “ Регистрацията”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване на сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com.

Ако не приемате Условията, посочени тук, моля прекратете незабавно използването на Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук . Политиката за защита на личните данни е неразделна част от тези Условия.

Информация за Администратора

Ви-Макс Инженеринг ЕООД – е Администратор на Вашите лични данни и е дружество регистирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205242867 , със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София бул. З.Стоянов.

Ви-Макс Инженеринг ЕООД (наричан по-долу „Администратор“ или „Дружество“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Информация за контакт с отговорник по защита на данните

Наименование: Ви-Макс Инженеринг ЕООД

ЕИК: 205242867 ,

Седалище и адрес на управление: гр. София бул. З. Стоянов.

телефон: 088 78 78 475,

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

онлайн магазин : http://www.abv-obiavi.com/

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Раздел I . Регистрация

I .1. За публикуване на обяви в Сайта, е необходима регистрация. Регистрацията е безплатна.

I .2. Ние предоставяме чрез сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ и мобилната му версия безплатни услуги за публикуване на безплатни онлайн обяви. Услугите включват, без да се ограничават до възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за публикувани обяви.

I .3. Посещавайки и използвайки HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ Вие приемате да спазвате настоящите Условия.

I .4. Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте способен да сключите договор. Сайтът HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ се освобождава и не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст.

I .5. Регистрация се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица. При регистрация на физическо лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, разписан в Политика за защита на личните данни ( http://www.abv-obiavi.com/политика-за-защита-на-лични-данни ).

I .6. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от лице, което декларира, че е оторизирано да представлява фирмата, включително да приеме тези Условия за ползване на сайта и да извършва действия, свързани с и от името на фирмата. При регистрация на фирма се изискват име на фирма, ЕИК, материално отговорно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, изискуема в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, разписан в Политика за защита на личните данни ( http://www.abv-obiavi.com/политика-за-защита-на-лични-данни ). HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

I .7. Потребителя е длъжен да предоставяте верни и пълни данни при регистрация. При неверни, неактуални или неточни данни се задължава незабавно да ги коригира и да прекрати ползването на Услугите на онлайн сайта за обяви , до момента в който не октулизира данните си.

I .8. Потребителя отговаря за всички действия, извършени чрез регистрирания акаунт и се задължава незабавно да уведоми HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

 

Раздел II ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

II .1 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

II .2 Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM.

II .3 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

II .4 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната точка, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

II .5 Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

II .6 Потребителят се задължава да уведомява незабавно УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение;

II .7 УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

II .8 Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM.

 

Раздел III . Сключване на договор

III .1. С натискането на бутона "Регистрация" Вие или Вие и фирмата, която предствавлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия за ползване на сайта за електронни обяви и се задължавате да ги спазвате.

III . 2 . Вие приемате, че електронните изявления към HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ и електронните изявления от HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис.

III . 3 . Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги с приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

Раздел IV . Ползване на услугите и съдържанието в Сайта за безплатни обяви

IV .1. Потредителя се задължава да използва сайта за безплатни обяви в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и насоки, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото Българско законодателство.

IV .2. HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Сайта за онлайн обяви. Потребителя приема, че HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да се създадат взаимоотношения. В случай, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи.

IV .3. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност.

 

Раздел V Публикуване на обяви

V .1. Потребителя поема пълната отговорност за публикуваните от него обяви и информация в Сайта, като се задължава те да бъдат точни, верни и пълни. Сайтът HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не носи отговорност за публикуваните обяви от потребители.

V .2. Потребителя е здлъжен да актуализира информацията за публикуваните от него обяви . В случай на възникнала промяна да коригира обявата или отстрани обявата ако счита, че вече не е актуална или или отстрани/изтрие обявата по друга причина.

V .3. Потребителя се задължава да не публикува повече от една обява със еднакъв или сходун текст в разлчни категории,

V .4. Потребителя се задължава да не публикува обяви с подвеждащо съдържание или с цел, различна от предназначението на сайта, обяви с импулсни или чужди телефонни номера.

V .5. Потребителя се задължава да не допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с обявата.

V .6. Забранено е да се публикуват линкове, препратки и/или лога на други сайтове.

V .7. Потребителя се задължава да не публикува съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

V .8. С приемане на условията за ползване на сайт за онлайн обяви HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ , Потребителя гарантира, че имате право да използва всяко съдържание, което публикува в Сайта или изпраща на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, Потребителя носи пълна финансова и юридическа отговорност за всички вреди, които произтекат от това за HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ или за трети лица.

V .9. HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия за използавен на сайта или съпътствуващи документи като Закон за защита на личните данни и др..

 

Раздел VI Условия за прекратяване на услугата:

VI .1. при нелоялно поведение от страна на потребител (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др.);

VI .2. при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;

VI .3. при установяване или подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона.

VI .4. при установяване или подозрения за нарушаване на Закон за защита на личните данни или Европейски закони или директиви.

Раздел VII Условия за прекратяване на регистриран потребителски профил

VII .1. по всяко време, със заявка от Ваша страна ;

VII .2. при дълъг период на неизползване на потребителски профил , повече от 2 години;

VII .3. при нарушаване на Условия за използване на сайта , на други условия, предвидени в сайта или в закона;

VII .4. в други случаи, по преценка на HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/, с предварително предизвестие.

Раздел VIII ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

 

Забранено е публикуването на обяви в сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ , които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

•  Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.

•  Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.

•  Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.

•  Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание (с изключение на Категорията +18)

•  Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.

•  Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).

•  Лекарствени средства.

•  Артикули с порнографско съдържание.

•  Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

•  Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.

•  Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).

•  Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.

•  Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.

•  Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

•  Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.

•  Дипломи за завършено образование или курсове.

•  Ясновидство и гадателство.

•  Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.

•  Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.

•  Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.

•  Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. "финансови пирамиди" или финансови структури, организиране на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.

•  Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.

•  Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.

•  Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.

•  Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.

•  Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.

•  Празни гаранционни карти (непопълнени).

•  Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.

•  Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.

•  Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.

•  Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.

•  Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.

•  Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.

•  Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.

•  Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.

•  Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).

•  Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).

•  Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.

•  Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.

•  Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).

•  Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.

•  Свастики, нацистки символи

•  Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.

•  Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.

•  SIM карти за мобилни телефони

•  Продажба на акаунти в платформи за видеоигри

•  Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.

•  Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.

•  Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.

•  Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

Раздел IX Промени в общите услвия

IX .1. Администраторът си запазва правото да прави промени в общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

IX .2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на общите условия при използване на сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ . Всяко използване на сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на общите условия.

IX .3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на общите условия, същият не следва да използва сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ по какъвто и да е начин.