Кметът на Дупница забрани употребата на опасни пиротехнически изделия  Кметът на Дупница ижн. Методи Чимев издаде заповед, с която забранява употребата на пиротехнически изделия на територията на общината. В това число влизат бомбички, пиратки, фойерверки и др., които могат да застрашат живота и здравето на хората. Градоначалникът изрично забранява и продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни и културни цели, на лица под 18-годишна възраст. В издадената заповед се съобщава и за забраната на продажбата на повредени пиротехнически изделия, които имат разкъсана опаковка, фитил и др.
 На нарушителите ще се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и другите имоти за общо ползване на територията на Община Дупница. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на началника на РУП-Дупница.