Ще градят подпорна стена в село Самораново догодина  Изграждането на подпорна стена в село Самораново бе включена в проектобюджета за следващата година. Кметът на селото Борислав Костадинов изпрати молба до кмета на града инж. Методи Чимев за изграждането на такава на река „Отовица“. „Веднага направихме проверка на място и оглед на ситуацията. Ще изготвим необходимата количествено-стойностна сметка, която да влезе в проектобюджета“, обясни началникът на отдел „Строителство“ инж. Иван Бельов.