Топъл обяд за 99 дупничани  Община Дупница отново бе одобрена от Фонд „Социална закрила“ за доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария“. Така дейностите по Проекта ще продължат да се реализират на територията на Общината и през периода от 1 януари до 30 април 2014 г.