Спасители, седми ден се опитват да извадят от 100 метрова шахта шест годишно момиче