Вдигат такса смет в община Бобов дол Такса смет за физически лица в община Бобов дол ще се вдигне с един промил. През 2014 година жителите на миньорската община вече ще плащат по 4 промила за услугата сметосъбиране. В това влизат сметосъбиране и извозване – 2 промила, обезвреждане на отпадъците в депа -1.5 промила и чистене на места за обществено ползване – 0.5 промила. Повишението е включено в докладна от кмета Кирил Станчев и ще бъде разгледано на днешната последна за годината сесия на Общински съвет. Искането е мотивирано с факта, че през 2014 година Общината ще заплаща такса за депониране на отпадъци в размер на 70 лева, а не както досега 30 лева. Промилите за юридически лица остават непроменени 15. Общата сума предвидена за общинското предприятие за извършване на услугата през 2014 година е 976 000 лева.