БСП поиска оставката на още един зам.кмет на Дупница Ръководството на БСП-Дупница поиска оставката на втори заместник-кмет на Община Дупница. В края на миналата седмица, от "червените" поискаха Олга Китанова да напусне с мотив "тежкото финансово положение", но не я получиха. Сега, от БСП-Дупница поискаха и Красимир Георгиев да напусне, като мотивът им е "че процедурата по изпълнител за извършване на "Строително монтажни работи по проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена-градска среда на Централна зона гр. Дупница" е прекратена". „Напомняме, че с изпълнението на този проект се предвиждаше благоустрояването на три централни дупнишки квартала – ж.к. „Дупница”, ж.к. „Развесена върба” и района на Минчовия площад. Предвидени бяха и генерални ремонти на улиците в тези райони. Предвидените мероприятия са от особена важност за града ни и особено за огромен брой жители в тези централни райони. Не бихме могли даже да оценим щетите, които следват от провалянето на проекта. В мотивите за прекратяване е посочено: „При провеждането на процедурата са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата”. Сами по себе си тези мотиви говорят както за проявена небрежност от страна на членовете на комисията, така и за липсата на контрол от страна на кмета.
Длъжни сме също така да напомни на всички граждани, че в мотивите за поемането на дълг чрез емитирането на облигационен заем, кметският екип беше заложил не един, а даже два мотива, свързани с този проект – съфинансиране /250 000 лв/ и ремонт на ВиК мрежата /1 100 000 лв/. Това е направено с ясното съзнание, че проектът най-вероятно ще бъде прекратен. Целта е била общинските съветници да бъдат вкарани в заблуждение. Нито един представител на администрацията не алармира или съобщи за възможен провал на проекта, както преди, така и по време на сесията на Общинския съвет”.
С оглед на тези факти, ръководството на БСП настоява да получи отговори на следните въпроси:
1. Кой конкретен служител е виновен за нарушенията и какво е неговото наказание?
2. Кой представител на ръководния състав ще поеме отговорността за провала на проекта, за изразходваните ресурси и кога ще депозира своята оставка? БСП счита, че отговорен е ресорния заместник – кмет Красимир Георгиев и настояваме за НЕЗАБАВНАТА му оставка.
3. Кметът да представи неопровержими данни, дали проекта може да бъде спасен.
4. Ръководството на БСП вече поиска оставката на финансовия заместник-кмет г-жа Олга Китанова с оглед тежкото финансово състояние на общината. Сега питаме, знаел ли е кметът и членовете на екипа му за провалянето на проекта в дните около гласуването за поемане на дълг? Въвеждането в заблуждение с цел набавяне на облага е престъпление по смисъла на НПК и БСП обмисля да сезира прокуратурата за извършването на проверка.
„Ръководството на БСП – Дупница счита, че прекратяването на проекта е позорен факт, който няма аналог в новата история на града ни. Този и още факти потвърждават нашата оценка, че това ръководство на общината е некомпетентно, популистко, неадекватно на времето си и следва да се извършат незабавни промени в кметския екип" е текста на декларацията.