Огромните вълни и бурята в Западна Европа нанасят щети за милиони евро