Община Дупница сключва договор за 220 000 лева за ЦНСТ, осигури работа на нови 10 човека От Агенцията за социално подпомагане поканиха кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев за сключване на договор за осигуряването на заетост за 10 човека в новоизградения Център за настаняване от семеен тип, информираха от общинския пресцентър. Подписването ще стане следващата седмица. Сумата на договора е 219 925,50 лева, което представлява пълната издръжка на заведението – заплати, консумативи и т.н. за 19 месеца. След изтичането на този срок, ЦНСТ-то ще премине на държавна издръжка.