Дупничаните, Валентин Крумов и Митко Джорджев, с медали от Словения