1110 с право да паркират безплатно в „синята зона“ на Дупница 1110 са разрешителните издадени от Община Дупница за безплатно паркиране на местата определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, информират от общинския пресцентър. Правото на това имат хора с 50 или над 50 % увреждане или намалена работоспособност съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. Притежателите на такива разрешителни ползват правото на безплатен престой в целия обхват на “синя зона” на обозначените места.