Хлябът в кюстендилско е качествен установи проверка на ОДБХ