Самопризнанията на Атанаска: Каза, че момчето ми е грозник и урод, сложих торбичка на главата и така умря