ПРЕСТЪПНА ПОДИГРАВКА! Заради липса на кворум ОбС-Дупница провали проект за 750 000 евро Изключително несериозно, безотговорно и дори престъпно отношение проявиха 17 общински съветника от Дупница. Местните първенци разтуриха сесията буквално 2 точки преди края, лишавайки градът от възможността да кандидатства по изключително важен проект за дигитализация на културно-историческото наследство на Дупница. Сумата на проекта е на стойност 750 000 евро и в нея се включва и създаването на дигитилен център в града. Точно 16 съветника се върнаха след 15-минутната почивка, която даде председателя Владимир Владимиров. Срокът за кандидатстване е 19 май.