Земетресението повреди телекомуникационните връзки в Дупница