ОДБ иска контрольор, който да следи работата във ВиК-Дупница Групата общински съветници от ОДБ в местния парламент ще искат назначаването на контрольор към ВиК-Дупница. На всяко заседание на Общински съвет, съветниците повдигат въпрос за финансовото състояние на дружеството, което са определяли като влошено. Причината посочена в докладната от местните първенци за новата длъжност е "след представения от Дружеството финансов отчет за 2013 година стана ясно, че там са натрупани неразплатени задължения към доставчици в размер на 360 000 лева, което е над 200 000 лева" над задълженията към 31.12.2012 година и общите задължения надхвърлят 900 000 лв. Същевременно, налице е ясна тенденция за намялване на приходите, особено в частта за събираемостта".