Направиха рефреш на избора за изпълнител на пречиствателната и канализацията в две села в Дупнишко Днес в Община Дупница, комисия с председател зам.кмета Олга Китанова отвори ценовите оферти по проект "Реконструкция, модернизация и разширение на градска пречиствателна станция за отпадни води – гр. Дупница и доизграждане на канализационна мрежа". Процедурата се проведе за втори път, тъй като бе жален съставът на комисията по избор и процедурата бе върната от това ниво.