РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ! Пламен Константинов попрекали, взе се май за вся и всьо Затова е крайно време, красивите думи и пожелания да се „обличат” и в действия. Защо ли? Защото в българския волейбол, властта струва точно… 10 топки.