До 20 септември записват в Дупница и по селата за дървесина „на корен“ Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед на кметовете и кметски наместници по селата за изготвянето на списъци за желаещите физически лица да закупят дървесина по “стояща такса на корен”, както и добита дървесина от временен склад. Тази година цената за кубик е около 31 лв.