Отново можете да проверите онлайн дали някоя партия е злоупотребила с данните ви. Направете го ТУК Всеки избирател вече може да провери на сайта на Централната избирателна комисия дали името и подписа му не са използвани неправомерно от партиите или коалициите.