Отчетоха средствата събрани от две дарителски кампании „Да помогнем на Бети“ След проведените две поредни дарителски кампании в Дупница „Да помогнем на Бети“ бяха събрани 8 383,05 лева. Едната кампания бе организирана от фотограф Росица Павлова. Сумата, събрана от благотворителните фотосесии и закупени ваучери през изминалите три седмици е 4 875 лв! (4 570 лв.,преведени днес,04.08.2014; 245лв., преведени от снимките в деня за благотворителност-12.07.2014; 60 лв. преведени за ваучер).