ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНИ! Община Дупница с безплатни обучения за квалификация Във връзка с изпълняван от Община Дупница проект, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие, се набират кандидати за безплатни обучения. Завършилите получават професионална квалификация и ключови компетенции, които включват – Дигитална компетентност, Общуване на чужди езици, Обществени и граждански компетенции, Администрация и управление и Строителство, допълват от пресцентъра на Общината. Целевите групи, които могат да се възполват от предстоящите обучения са младежи до 29 г., продължително безработни, лица на социално подпомагане, лица с основно и средно образование, хора над 50 г., неактивни и търсещи работа лица, както и представители на етнически малцинствени групи. Обученията се извършват всеки ден в сградата на Професионална гимназия по облекло и стопанско управление.