Отписаха от регистрите дупнишка адвокатка след афера с фалшиви нотариални документи Адвокат Елена Димитрова бе отписана от адвокатските регистри, с решение на съвета на Адвокатска колегия- Кюстендил. Димитрова е от Дупница. Причината е, че има потвърдена присъда на Районен съд- Дупница, за извършено от нея престъпление от общ характер.