ВРЕМЕ ЗА СМЯХ! Бисери от кандидат-гимназисти и кандидат-студенти Разпространението на България вече е на три морета и един океан – Адриатическия.