Свърши се! БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на КТБ