ЗАРАДИ БРУЦЕЛОЗАТА! Забраниха пазаруване на животни в Дупница и селата С оглед недопускане поява и евентуално разпространение на бруцелоза по животните, със заповед на кмета инж.Методи Чимев се забранява провеждането на изложби, пазари или други събирания на животни на територията на Дупница и селата. Забранява се достъпа на външни лица в животновъдните обекти, а кметовете и кметски наместници по селата трябва да следят и съдействат за спазване на наложените забрани от ветеринаромедицинските власти. Закупуване на мляко и млечни продукти да става от регламентирани производители.