Община Дупница преизпълни плана за приходи от данък МПС с над 200 000 лева Кметът на Дупница инж.Методи Чимев внесе в Общински съвет отчета за изпълнението на бюджета за полугодието на тази година, информират от пресцентъра на Общината. Подробната справка касае само собствени приходи и дейности, като общата сума е 3 757 954 лева. Сравнено със същия период на миналата година, сега събраните пари са с 385 164 лева повече. Припомняме, че годишният план за тази година е 7 404 000 лева, а събраните до момента средства представляват 51 % изпълнение от цялата сума.
metodi-chimevНаблюдават се интересни подробности в отчета. Преизпълнени са драстично планираните приходи от данък МПС. При заложени очаквани приходи в размер на 560 000 лева, постъпленията са 771 421 лева. Драстична е разликата и при данък недвижими имоти, където при заложени 270 000 лева, постъпленията са 356 066 лева. Преизпълнение има и при приходите от наеми на земи и терени, като при очаквани 155 000 лева, в общинската хазна са влезли 267 000 лева. "Това е най-добрия реален приход за Общината за полугодието за последните 6 години, а може би и преди това. Това ме кара да вярвам, че в края на годината може за първи път Община Дупница да има преизпълнение на местните приходи, което разбира се да даде възможност за реализирането на повече дейности. Искам да напомня, че по време на обсъждането на бюджета през месец февруари и дебатите в Общински съвет, по искане на някои съветници, планът за приходите бе драстично завишен, което обаче ни стимулира да работим още по-сериозно и както виждате да преизпълним завишените очаквания. Използвам възможността да благодаря на всички наши съграждани и фирми за коректността по изпълнението на задълженията си към Община Дупница. Аз като кмет и целият ми екип, продължаваме да бъдем длъжници на хората в града и селата. Простираме се според чергата и затова някои намерения се отлагат. Но по-големите приходи, ще ни позволят да разкрием повече дейности по облагородяването на града и селата", коментира инж.Методи Чимев.