В ДУПНИЦА! 500 лв. глоби за решилите да си спестят пари от боклук Община Дупница започва проверка на подадените от физически и юридически лица декларации през миналата година за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за 2014 година. Точно 1554 са подадените през миналата година декларации и те ще бъдат проверени. Съгласно Наредбата за определяне на такси и цени на услуги глобата за установено некоректно подаване на декларация е 3-кратния размер на годишната такса за смет, но не по-малко от 500 лв. Установените ще бъдат глобени съгласно Законът за административните нарушения и наказания.