Държавата дава 220 000 лева повече на Община Дупница С около 220 000 лева е завишена сумата, която ще получи Община Дупница от републиканския бюджет за следващата 2015 година, обявиха от пресцентъра на Общината. 14 129 000 лева ще бъде държавната субсидия, която ще бъде разходвана по заложените пера, след като бюджетът бъде разгледан на сесия на Общински съвет и приет. Заложените като прогнозни собствени приходи са 7 180 000 лева, като от тях само за капиталови разходи са заложени 2,2 млн. лева. За сравнение, в Община Кюстендил при очаквани приходи в размер на 13 млн. лева по това перо са заложени 2,4 млн. лева.