Масирани проверки и утре в обектите за продажба на риба