Съветниците в Дупница не приеха отчета на Бюджет 2013 Най-дебатираната докладна от последната сесия на Общински съвет Дупница бе тази свързана с отчета на Бюджет 2013. Както по-рано бе съобщено изпълнението е 86% от планувани 22 млн и 344 хиляди лева. Спор възникна около това имали дълг Общината към РИОСВ след санкция за липсващо депо за отпадъци. Председателят на местния парламент Костадин Костадинов обяви, че санкцията е близо 400 хиляди лева само за 2013 година. На сесията се разбра, че тази сума не е преведена. Друго което бе коментирано по тази точка бяха завишените разходи за храна за детските градини в размер на 70 хил лева и 200 хил лева капиталови разходи за театъра. След редица остри изказвания дебатите бяха прекратени и с 14 гласа „за“ и 9 „против“ отчета не бе приет. От Общинска администрация заявиха, че че отчетът е проверен и заверен от Сметната палата и финансовото министерство и нарушения не са установени.