5 лекарски кабинети в Дупница бяха продадени днес, за 8 не се явиха желаещи 5 от общо обявените 14 лекарски кабинети намиращи се в Старата поликлиника бяха продадени от Община Дупница днес след търг с явно наддаване. Кабинет с площ 67,14 кв.м. бе закупен от единственият явил се кандидат "АИППДМ-д-р Евгени Михайлов" ЕООД за сумата от 30 680 лева. Благовеска Търпова закупи 37.36 кв.м. за 19 440 лева, а "СМДЛРК-Поли Кукушева" ООД придоби два кабинета – 20.95 и 24.09 кв.м. съответно за 10 780 лева и 12 480 лева. Кабинет за 32.27 кв.м. бе закупен от ЕТ "Д-р Райчо Златков" за сумата от 17 550 лева. На всички тези кабинети имаше по един участник, като това са сегашните им ползватели, които обаче плащаха наем.
Любопитна бе ситуацията с кабинет от 103.55 кв.м, с начална цена 51 830 лева. За него бяха закупени документи от "СМДЛРК-Поли Кукушева" ООД и "Преслесстрой" ЕООД-Разград. Подадени две жалби от "СМДЛРК-Поли Кукушева" ООД, едната от които час преди търга, наложи прекратяването на тази процедура от комисията с оглед невъзможността за проверка и съобразността поради изключително кратките срокове за реакция по жалбите.
Изненадващо обаче не се явиха кандидати за другите 8 апетитни кабинети, които се използват и в момента от наематели. Поради тази причина ще се проведе повторен търг за тях на 15 януари.