Бруцелоза и в района на Рилски манастир. Въведоха забрани за празника Успение Богородично, тази събота По повод констатираното огнище на бруцелоза по едрите, дребните преживни и еднокопитни животни в стадо, отглеждано в Рилски манастир и във връзка с провеждането на църковния празник Успение Богородично на 15.08.2015 г. се състоя второ спешно заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от зам.- областният управител Силвия Велкова. Целта на срещата бе определяне на мерки за ограничаване и недопускане разпространението на болестта при хора и животни. Присъстващите членове на комисията бяха д-р Емил Гъгнев – н-к отдел „Здравеопазване пир животните“ при ОДБХ гр. Кюстендил, инж. Стоян Саев – директор на ОДБХ, инж. Юлияна Божилова – директор на ОПУ, д-р Илияна Кръстева – директор на дирекция „Надзор над заразните болести“ към РЗИ, Димитрина Христова – директор на ОД „Земеделие“, Диана Ванкова, гл. експерт „Защитени територии и горски екосистеми“ при РИОСВ Перник, инж. Нина Димитрова от РДП Кюстендил, комисар Елиан Стамболийски – ОДМВР и Д. Атев от РД „Гранична полиция“. В резултат на заседанието Областният управител Виктор Янев нареди със заповед от 12.08.2015 г., всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни, предназначени за дарение на манастира да бъдат поставени под карантина. Кметът на Община Рила от своя страна е длъжен да осигури помещение за карантиниране на животните. Също така клането на животни на територията на Рилски манастир е забранено. В заповедта се казва още, че във връзка с църковния празник Успение Богородично е забранено преминаването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни, както и трупно месо от същите, което не е претърпяло термична обработка и не е добито при кланични условия на територията на манастира. Директорът на ОД на МВР и директорът на ОДБХ гр. Кюстендил ще осигурят денонощен пропускателен режим на входа на гр. Рила, обл. Кюстендил за времето от 17,30 часа на 13.08.2015 г. до 18,00 часа на 16.08.2015 г.