183 нови работни места е разкрила Община Дупница през миналата година 183 са работните места, които са открити по различни програми и проекти през миналата година от Община Дупница. Заетите са с трудови договори за различни периоди от време, като повечето продължават и през тази година, информират от пресцентъра.
Най-много са позициите за личен асистент-60, а 33 дупничани са започнали работа в социалните услуги към "Интегра", която касае социалните жилища, които са в процес на изграждане. По програмата за "Социално включване" са наети 20 лица и предстои да се наемат още 10. 24 са ангажирани по Национална програма "Заетост и образование на хора с трайни увреждания", а 12 са започнали работа в Центъра за настаняване от семеен тип. 34 са били назначените за социални услуги към Домашен социален патронаж по проект, като с решение на ОбС-Дупница за устойчивос са гласувани продължаването на услугата с 3 работни места.
За миналата година пък повече от 300 са били заети за различен период от време по програми за временна заетост.