На 5 март отварят офертите за рехабилитацията на улиците в Дупница и селата, общата сума 870 000 лева На 5 март ще бъде проведено първото открито заседание по избор на изпълнители за рехабилитацията на пътната мрежа на територията на община Дупница. Три са обособените позиции на обща стойност 871 853,74 лева. За рехабилитация на вътрешната улична мрежа на града са предвидени 500 000,04 лева, за селата са заложени 170 153,19 лева и за четвъртокласната мрежа – 201 700,51 лева.
От Община Дупница са заложили и задължително условие, че една фирма може да кандидатства само по една обособена позиция. Списъкът с предвидените за възстановяване улици се изготвя и в момента, допълват от пресцентъра на кметството. "Стартираме максимално рано във времето, за да се възползваме веднага с отварянето на асфалтовите бази да стартират и дейностите. Макар сумата за Дупница да е двойно по-голяма, не се заблуждавам и знам, че пак няма да е достатъчна. Иска ми се зад всяка сума по трите позиции да има по още една нула отзад, но такива са ни възможностите към момента и затова трябва да сме реалисти. Особено е тревожно състоянието на уличната мрежа в селата, където от години не е правено нищо. След като успяхме да стабилизране финансовото състояние на Общината, успяхме да заделим ресурс за тази дейност и се надявам, че бюджетът ще позволява тази сума да се увеличава постепенно и редовно от тук насетне", коментира кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев.