Кирил Амбарков ръководител на ФА „Рила“ иска Община Дупница да разделя по равно парите за фолклорни ансамбли Днес сесията на Общински съвет Дупница започна с изказване на Кирил Амбарков ръководител на фолклорен ансамбъл "Рила" – Дупница. Той направи предложение към съветниците за пропорционално разпределение на парите за ансамблите от града. Според него равното финансиране от Бюджет 2015 за култура, ще даде шанс за развитие на всички групи в Дупница. Амбарков постави и въпроса за осигуряване на зали за фолклорните ансамбли от града и пожела Общината да оказва по-голямо съдействие на младите специалисти занимаващи се с фолклор в града. Днес съветниците ще разгледат проекта за Бюджет 2015 на Община Дупница