Община Дупница осигурява безплатен обяд за ветерани от войната, военноинвалиди и военно пострадали Община Дупница спечели финансиране от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" за осигуряване на безплатен обяд за ветерани от войната, военноинвалиди, военно пострадали. Цената на един обяд е 2,50 лева без ДДС, а за празничните обеди е 3,33 лева без ДДС. От всички подали документи до Изпълнителната агенция само две са одобрените оферти, като едната е на Община Дупница. "Използвам възможността да благодаря на служителите от администрацията за поредната перфектно свършена работа. Това е все пак социален проект, който е насочен изцяло към хората. Не е маловажен и фактът, че ние бяхме единствената община, което говори за социалната политика, която водим през тези 4 години. Всички останали кандидати бяха частни фирми. Одобриха ни максимално допустимата бройка от 40 човека, които ще продължат да се изхранват и след изтичането на този проект, който приключваше през октомври. Храната ще продължи да се приготвя от домашния социален патронаж", лаконичен бе градоначалникът инж.Методи Чимев. 40-те дупничани, възползващи се от безплатния обяд ще бъдат определени от Министерство на отбраната.