Чимев чака за среща на здравния министър с персонала на общинската болница заради заплатите Община Дупница не може да осигури заплати на персонала в общинската болница. Tова е работа на управителя, но това не означава, че аз бягам от отговорност. Така, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев коментира темата за искането на персонала на общинската болница за по-високи заплати. "Темата бе поставена пред мен от хората и напълно ги разбирам. Прави са да искат по-големи заплати. Проведох веднага среща с ръководството на болничното заведение, за да разбера с какво мога да съдействам. Заявих среща с министъра на здравеопазването да дойде в Дупница и да се срещне с хората. Имат правото да чуят и разберат възможностите за решаване на исканията им. Трябва да се грижа за общинската болница според възможностите и съм съпричастен към проблемите там. Ето, с парите от Норвежката програма, после и с тези от националния доверителен екофонд, ще спестим на болницата сума от около 400 000 евро, а може би и повече. Освен това сме на финалата права по документацията за осигуряване финансирането на сериозна медицинска апаратура. Всичко това ще спомогне много за бюджета на МБАЛ и ще даде възможност за корекции на заплатите на персонала. Това можем да направим и това правим", допълни инж.Чимев.