10 фирми искат да асфалтират Дупница и селата за 730 000 лева 10 фирми участват в процедурата за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница. Комисия с председател зам.кметът Крум Милев отвори днес документите на кандидатите в присъствието на представители на фирмите и медиите. Едно от условията е, че една фирма може да кандидатства само по една позиция. На пресконференция преди месец, Чимев обяви, че това е превантивна мярка и срещу евентуални неспирни обжалвания, които ще спрат извършването на асфалтиране и кърпене на дупките. Другата причина за това условие е, че ще се даде възможност на повече фирми да работят качествено и бързо. Общата сума е 726 544,78 лв. без ДДС, разпределени в три позиции. За 17 190 кв.м рехабилитация на уличната мрежа в Дупница е заложена прогнозна стойност в размер на 416 666.70 лв.. Кандидатите за нея са дупнишката „Мега инвест-холд“ ЕООД и австрийската „Страбаг“ АГ.