Рампи за инвалиди на ст. „Бончук“ иска да прави Община Дупница, чака 27 000 лева Община Дупница ще кандидатства пред Агенцията за хора с увреждания за финансиране изграждането на рампи за достъп до стадион "Бончук" на хора в неравностойно положение, информират от пресцентъра. Крайният срок за проектното предложение е утре. Желанието на Община Дупница е да има свободен вътрешен и външен достъп до трибуните и самия терен като бъдат изградени необходимите рампи на входовете, както и вътрешни преходници в самото съоръжение за нормален достъп. Прогнозната стойност на проекта е около 27 000 лева.