Реките в района на Дупница са около праговете за високи води Реките в района на Дупница са около праговете за високи води. Последните данни от МОСВ сочат, че реките Джерман и Струма са с високи води, а при река Бистрица се отчита средно ниво на водния стълб. По данни на Басейнова дирекция за Западнобеломорския район, където е и Дупница, няма сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.