Софийски фирми ще оборудват и обзаведат социалните жилища в Дупница В Община Дупница днес в открито заседание комисия с председател зам.кмета по социалните дейности Крум Милев отвориха ценовите оферти на участниците в поръчката за оборудване и обзавеждане на 150-те социални жилища. Те се изграждат в момента на терените на бившите казарми в Дупница. Общата сума бе от 581 138,52 лева без ДДС разделена в две обособени позиции.
По втора обособена позиция – доставка и монтаж на електрически уреди на стойност 375 517.92 лв без ДДС бе допусната една оферта на „Школснаб 2001“ ЕООД – Банкя. Предложената  цена от тях е 369 942 лв без ДДС. Кандидатите за тази позиция бяха две фирми.