5 фирми с мерак да полагат маркировката в Дупница Пет фирми участват в процедурата по избор на изпълнители за освежаване и полагане на маркировката в община Дупница. Комисия, с председател зам.кметът Крум Милев отвори днес документите на участниците. Обществената поръчка на обща стойност 66 000 лева е разделена в две позиции за изработване и доставка на вертикална сигнализация са предвидени 10 000 лв., а за хоризонтална сигнализация сумата е 56 000 лв, а критерият е най-ниска цена.