ТЕМИДА РЕШИ! Oсъдиха шефката на гробищния парк в Дупница, връща парите, които взе от Общината като заплати Община Дупница спечели на 3-а последна инстанция делото за дисициплинарното уволнение на бившата управителка на гробищния парк Василка Иванова, информират от пресцентъра на кметството. Върховният касационен съд с председател Светла Цачева e отменил решенията на Дупнишки районен съд и на Кюстендилски окръжен съд, които се бяха произнесли в полза на Иванова. Тя бе уволнена от кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, след като проверка установи злоупотреба с пари на десетки граждани, неотчитане на средства и присвояване. Най-често сигналите от граждани, прикрепени с доказателства бяха за вземане на 125 лева, които са описвани на оригиналните квитанции, а копията под индиго, с които е правено отчитането в Община Дупница са на стойност…25 лева. Общата сума на неотчетените кочани е в размер на 5060 лева само за периода от 4-и май 2012 година до 4 март 2013 година. И Районния и Окръжния съд обаче прецениха, че наложеното наказание – дисциплинарно уволнение не отговаря по тежест на извършените деяния от Иванова и бяха осъдили кмета да я възстанови отново на работа, както и заплати пропуснатите за това време на уволнението заплати. “Поведението й е особено укоримо и с оглед многократността на нарушението – продължило девет месеца. Няма съмнение, че служителят съзнава противоправността на това си поведение, а признанието, че сумите са отклонявани с цел удовлетворяване на лични нужди, сочи и на пряк умисъл…“