До 150 лева глоба, ако палиш стърнища без надзор в Дупнишко Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която регламентира опазването на горския фонд и земеделските земи, предвид предстоящото им „почистване“. Забранява се изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, да не  се извършва паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, да не се извършва палене на горими отпадъци при наличие на вятър. При необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени, като за всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене – съдове с вода, лопати и тупалки.