7 фирми спорят за 1,5 млн. лева за инфраструктура на социалните жилища в Дупница 7 фирми са кандидати за изграждане на уличната мрежа към социалните жилища, които се изграждат на територията на бившите казарми в Дупница. Комисия, с председател зам.кметът Крум Милев проведе днес първото открито заседание, на което в присъствието на представители на участниците и медии, отвориха документите.