В петък разглеждат отчетите на Общинските дружества в Дупница На 17-ти април петък Общински съвет Дупница ще проведе редовно свое заседание. На сесията ще бъдат разгледани годишните отчети за 2014, на 5-те Общински дружества: “Финансово-счетоводна къща – Дупница” ЕООД, “Ученическо хранене – Дупница” ЕООД, “ГУМ – Дупница” ЕООД, МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД и “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД. В дневният ред е включена и докладна записка от инж.Костадин Костадинов – председател на Общински съвет – Дупница, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община Дупница за 2015 г