Туристопотокът в Дупница продължава да се увеличава, скочил е двойно за две години С около 20 процента са се увеличи приходите само за първото тримесечие от местни данъци и такси в Община Дупница. С 205 092.05 лв. са постъпленията повече спрямо предходната 2014 г. или общо 1 078 000,83 лева. Миналата година за същия период са 872 908,78 лева, за 2013 – 834 985,43 лева, 2012 – 617 541,46 лева, което говори за добра финансова политика и увеличаване постоянно на местните приходи.